Leveringsvoorwaarden

U dient bij bestelling te zorgen voor een correct leveradres en bijkomende leverinstructies, indien het adres alleen niet volstaat.

Bovendien dient u aanwezig te zijn op het aangegeven leveringsadres tijdens het volledige tijdvenster waarin de levering is aangekondigd.

U dient voor een vervanger te zorgen, indien u niet persoonlijk aanwezig kan zijn op het aangegeven adres tijdens de aangekondigde leveringsperiode om de levering voor ontvangst af te tekenen.

1. Wij voeren de levering uit op het adres dat is aangegeven in uw account of op een gewijzigd adres waarvan wij bevestigd hebben dat we het hebben genoteerd. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de levering tijdens de aangegeven leveringstijd in ontvangst kan worden genomen en ons, indien nodig, de bijkomende instructies te geven. Het is tevens uw verantwoordelijkheid om na te gaan of de aflevering op een werkadres praktisch mogelijk is en door de werkgever wordt toegestaan. Indien er een kans bestaat dat u de levering niet persoonlijk in ontvangst kan nemen, dan bent u verantwoordelijk om voor een andere contactpersoon te zorgen die de levering in uw plaats in ontvangst kan nemen.

2. Indien een levering die volgens uw instructies onbeheerd aan uw deur of op een andere plek werd afgezet, gestolen of beschadigd wordt, dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk en zullen wij een eventuele compensatie enkel volgens ons inzicht toekennen.

3. Als we om een bepaalde reden niet in staat zijn om de levering uit te voeren op het door u aangeduide adres, zullen wij pogen met u contact op te nemen voor een andere regeling. Wij zullen u normaal contacteren op het telefoonnummer dat u hebt aangeduid op uw account. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u bereikbaar bent op dit nummer gedurende de periode waarin de levering is aangekondigd. Indien u in dergelijke omstandigheden onbereikbaar bent op het aangeduide telefoonnummer en wij de levering niet kunnen uitvoeren, behouden wij ons in elk geval het recht voor om de bestelling aan te rekenen.

4. Als we niet in staat zijn om de levering uit te voeren of als de levering te laat wordt uitgevoerd door redenen die aan onze controle ontsnappen, zoals uitzonderlijke weersomstandigheden, staking, motorpech, verkeersproblemen of het in gebreke blijven van onze leveranciers, dan zijn wij niet aansprakelijk voor het eventuele verlies of ongemak hierdoor veroorzaakt.

5. U bent geen betaling verschuldigd voor bestellingen die niet geleverd zijn conform deze voorwaarden en bepalingen. Anderzijds is onze aansprakelijkheid met betrekking tot een niet correct uitgevoerde levering, beperkt tot de prijs van uw bestelde goederen.

6. Veranderingen van het leveringsadres moeten doorgegeven worden binnen de besteltermijn. Wij zijn niet gehouden ons aan te passen aan laattijdige veranderingen van het leveringsadres.